POSVET – Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov

Objavil tinak na 24.12.2014 | 0 komentarjev

Spoštovani učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci in ravnatelji,
problematika, povezana s sodelovanjem šole in njenih strokovnih delavcev s starši, postaja vse bolj aktualna in pereča. Zato smo se na Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo odločili, da pripravimo enodnevni strokovni posvet prav na to temo. Naslovili smo ga »Sodelovanje s starši [...]


  • Zadnji komentarji

    • O ZDPDS

      Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS) je samostojna strokovna in nevladna zveza, ki proučuje, razvija in bogati teorijo ter prakso na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V njej se združujejo društva in klubi pedagoških delavcev in druga društva s sorodno dejavnostjo z namenom uresničevanja programskih nalog, ki imajo skupen pomen za območje Slovenije. Dejavnost ZDPDS je zasnovana na načelih Ustave Republike Slovenije.