Člani organov ZDPDS za mandatno obdobje 2018 – 2020

IZVRŠNI ODBOR

Dr. Klara Skubic Ermenc, predsednica

Dr. Damijan Štefanc, podpredsednik in glavni in odgovorni urednik revije Sodobna pedagogika

Dr. Jasna Mažgon

Dr. Mojca Kovač Šebart

Dr. Zdenko Medveš

Igor Selan

Dr. Tadej Vidmar

predsedniki društev:

Dr. Robi Kroflič (SDP)

Ajda Erjavec Bartol (DŠSDS)

Aleš Žitnik (DUTP)

Nataša Felc (PDI)

Saša Šterk (DVDDS)

Vida Bogataj (DUPDS)

Dr. Boris Kožuh (Klub krila gora)

Petra Pejić (DŠAP)

Dr. Brigita Kacjan (SDUNJ)

OPERATIVNI ODBOR

Dr. Damijan Štefanc

Igor Selan

Aleš Žitnik

Dr. Klara Skubic Ermenc

NADZORNI ODBOR

Lilijana Gabrič Hvasti, predsednica

Dr. Jasna Mažgon, članica

Marika Senica, članica

ČASTNO RAZSODIŠČE

Dr. Metod Resman, predsednik

Dr. France Strmčnik

Mag. Mladen Tancer

  • Zadnji komentarji

    • O ZDPDS

      Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (ZDPDS) je samostojna strokovna in nevladna zveza, ki proučuje, razvija in bogati teorijo ter prakso na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. V njej se združujejo društva in klubi pedagoških delavcev in druga društva s sorodno dejavnostjo z namenom uresničevanja programskih nalog, ki imajo skupen pomen za območje Slovenije. Dejavnost ZDPDS je zasnovana na načelih Ustave Republike Slovenije.